Рабинович, С., Зорян, Е., Бобкова, А., Сухова, Т., & Бабич, Т. (2009). Выбор анксиолитических препаратов на амбулаторном стоматологическом приеме. Клиническая стоматология, (2), 26—29. извлечено от http://kstom.ru/ks/article/view/0050-07